TEKLİF İSTİYORUM

FATURA HESAPLAMA

FORMLAR

TARİFELER

İTİRAZLAR

Serbest Tüketici Kimdir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen serbest tüketici limiti üzerinde elektrik tüketiminde bulunan herkes serbest tüketicidir. 2018 yılı itibarıyla EPDK tarafından belirlenen serbest tüketici limiti yıllık 2.000 kWh'dir. Yani aylık yaklaşık 75 TL ve üzeri tutarında elektrik faturası olan kullanıcılar, 'Serbest Tüketici' olarak nitelendirilir. 'Serbest Tüketici' grubuna giren evler oteller, siteler, plazalar, ofisler, klinikler, sağlık tesisleri, fırınlar, pastaneler, restoranlar, büfeler, mağazalar, dershaneler, akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri, atölyeler, küçük, orta ve büyük ölçekli fabrikalar gibi elektrik aboneleri, kendi elektrik tedarikçilerini seçerek ucuz elektrik kullanma imkanına sahip oluyor.

Serbest tüketiciler, elektrik tüketim değerlerini, sayaç okuma tarihlerini, tedarikçilerine ilişkin bilgileri

https://tys-portal.epias.com.tr/tys-web/public/

https://www.turkiye.gov.tr/epias-serbest-tuketici-portali

adreslerinden öğrenebilirler.

Sisteme girişi e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza veya şahsi İnternet bankacılığı bilgileri ile yapabilirler.

EPDK tarafından 3 ayda bir yayınlanan ulusal tarifeleri aşağıdaki adresten ve sitemizden kontrol edebilirler.

http://epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari

EPDK tarafından belirlenmiş tüketilmesi gerek enerji limitine ulaşıldıktan sonra, indirimli elektrik tedarik sözleşmesi imzalayarak, enerjiyi istediği tedarik şirketinden, indirimli olarak alan aboneye Serbest Tüketici denir.
Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 2018 yılı içn geriye dönük oniki ay içerisinde 2000 kWh ve üzeri elektrik tüketmiş aboneler (aylık ortalama 75 TL ve üzeri fatura ödeyenler) Serbest Tüketici olma hakkı kazanmışlardır.

Gerçek kişiler için Gerekli Belgeler:
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Önceki dönemlere ait bir adet elektrik faturası
Tüzel kişileri çin Gerekli Belgeler:
  • Vergi levhası fotokopisi
  • İmza sirküleri
  • Önceki dönemlere ait elektrik faturası

Yukardaki belgelere ilaveten enerji sözleşmesini ve IA-02 Formunu imzalamış olmanız gerekmektedir. Diğer tüm işlemler Enova Enerji tarafından gerçekleştirilecektir.

Serbest Tüketici limitini geçen aboneler Serbest Tüketici olma hakkı kazanırlar. Serbest Tüketici hakkını kazanan aboneler tedarikçisini seçme serbestliğini sahiptir.Serbest Tüketicinin enerji tedarik ettiği şirketten ayrılması halinde aldığı hizmet kesintiye uğramaz. Görevli tedarik şirketinden, kurul tarafından onaylanan ulusal tarifeler üzerinden elektrik almaya devam eder. Serbest Tüketicilerin hakları EPDK tarafında yayınlanan Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde detaylı olarak belirtilmiştir.

İTİRAZ - ŞİKAYET FORMU


    ÜST