Sıkça Sorulan Sorular

Serbest tüketiciler, elektrik tüketim değerlerini, sayaç okuma tarihlerini, tedarikçilerine ilişkin bilgileri

https://tys-portal.epias.com.tr/tys-web/public/

https://www.turkiye.gov.tr/epias-serbest-tuketici-portali

adreslerinden öğrenebilirler.

Sisteme girişi e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza veya şahsi İnternet bankacılığı bilgileri ile yapabilirler.

EPDK tarafından 3 ayda bir yayınlanan ulusal tarifeleri aşağıdaki adresten ve sitemizden kontrol edebilirler.

http://epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari

EPDK tarafından belirlenmiş tüketilmesi gerek enerji limitine ulaşıldıktan sonra, indirimli elektrik tedarik sözleşmesi imzalayarak, enerjiyi istediği tedarik şirketinden, indirimli olarak alan aboneye Serbest Tüketici denir.
Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 2018 yılı içn geriye dönük oniki ay içerisinde 2000 kWh ve üzeri elektrik tüketmiş aboneler (aylık ortalama 75 TL ve üzeri fatura ödeyenler) Serbest Tüketici olma hakkı kazanmışlardır.

Gerçek kişiler için Gerekli Belgeler:
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Önceki dönemlere ait bir adet elektrik faturası
Tüzel kişileri çin Gerekli Belgeler:
  • Vergi levhası fotokopisi
  • İmza sirküleri
  • Önceki dönemlere ait elektrik faturası

Yukardaki belgelere ilaveten enerji sözleşmesini ve IA-02 Formunu imzalamış olmanız gerekmektedir. Diğer tüm işlemler Enova Enerji tarafından gerçekleştirilecektir.

Serbest Tüketici limitini geçen aboneler Serbest Tüketici olma hakkı kazanırlar. Serbest Tüketici hakkını kazanan aboneler tedarikçisini seçme serbestliğini sahiptir.Serbest Tüketicinin enerji tedarik ettiği şirketten ayrılması halinde aldığı hizmet kesintiye uğramaz. Görevli tedarik şirketinden, kurul tarafından onaylanan ulusal tarifeler üzerinden elektrik almaya devam eder. Serbest Tüketicilerin hakları EPDK tarafında yayınlanan Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde detaylı olarak belirtilmiştir.

İlgili mevzuat gereği elektrik sayaçlarının okunması, bakım, onarım vb servisler bölgedeki dağıtım şirketi tarafından verilmeye devam edecektir. Tüketimlerle alakalı itirazlarınızı bize ilettiğiniz zaman, sizin yerinize itirazınızı Dağıtım Şirketini iletiyoruz.

Sayaçlar, dağıtım şirketi tarafından her takvim ayında bir defaya mahsus olmak üzere okunur ve sisteme yüklenir. Dağıtım Şirketi tarafından yapılan okuma dönemleri 30 günden az ise, Dağıtım Şirketi ilgili yönetmelik gereği tahminleme yaparak tüketimi 30 güne yuvarlar. İlgili dönemde fazla veya az tahminleme yapılmışsa, dağıtım şirketi bir sonraki ay mahsup yaparak sisteme tüketimi ona göre yükler. Enerji alınan tedarik şirketi sisteme yüklenen bu tüketim miktarı üzerinden faturasını keser.

Tedarikçinizin iflas etmesi durumunda elektriksiz kalmazsınız ve elektriğiniz kesilmez. Bulunduğunuz bölgenizden sorumlu olan görevli tedarik şirketi başka herhangi bir tedarikçi bulamamanız durumunda size elektrik tedariğini sağlamak zorundadır.
Size yapılan bildirim tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde perakende satış sözleşmesi imzalamanız gerekmektedir. Aksi durumda elektrik enerjisini usulsüz kullanır durumuna düşersiniz. Usulsüz elektrik enerjisi kullanırsanız görevli tedarik şirketi tarafından onbeş gün süre verilerek elektriğinizin kesileceğine dair kesme ihbarı bırakılır.

ÜST